ATELIÉR PRO
FOTOGRAFA
Fotografický ateliér byl oříšek, který se podařilo rozlousknout. Bylo třeba spojit více prvků tak, aby tvořily harmonický celek – vytvořit příjemné prostředí pro focení klientů a zajistit jim pohodlí. Maximálně využít potenciálu historického suterénního prostoru, a to i odkrytím původních materiálů. A konečně zajistit funkční pracovní prostředí pro postprodukci a tisk fotografií.
Ve spolupráci s Ing. arch. Martin Čeněk, Ph.D.
Vizualizace: www.dousek-zaborsky.com
Návrh řešení interiéru v podzemí pro fotografa a jeho fotografické studio.
Prostor neosvětlený přirozeným osvětlením.
Praha 1, 2019