DĚTSKÁ
ORDINACE
Klientka měla přání rekonstruovat a nechat si navrhnout novou dětskou ordinaci v Řepích, která by kromě samotné ordinace zahrnovala také sesternu, čekárnu s menším hygienickým zázemím a šatnu se zázemím určeným pouze pro zaměstnance. Je požadováno, aby byl návrh praktický, a aby zaměstnanci
v ordinaci pociťovali pohodlí jako doma.

Ve spolupráci s Ing. arch. Barbora Říhová
Architektonická studie připravená k plánování realizace kompletní rekonstrukci a renovaci prostor dětské ordinace.
Použití materiálů odolných pro náročný provoz a barev, které navozují klidné a hravé prostředí.
Španielova 1111 Praha 17, 2023
Čekárna pro pacienty
Čekárnu zdobí ilustrace od Trnky z knihy Fimfárum od Jana Wericha, po kterém nese škola, ve které se ordinace nachází, jméno. Dětskost se projevuje pouze v lehkých náznacích, nejvíce ve formě panoramat hor ve vestavěném nábytku.
Interiér by neměl být pouze infantilní, ale měl by obsahovat nějaký prvek, na který by se děti mohly těšit. Čekárna musí obsahovat minimálně 6 míst na sezení, dva přebalovací pulty a malý prostor pro mladší děti na hraní. Vzhledem k tomu, že ordinace není bezbariérová a nelze zasahovat do exteriéru, je třeba zaměřit se na interiérové řešení. Preferovanými materiály jsou přírodní materiály a tlumené barvy, a z důvodu bezpečnosti je žádoucí minimalizovat použití skleněných prvků. Celkový charakter interiéru má být útulný, čistý a přátelský, aby děti a rodiče pocítili, že jsou vstřícně přivítáni.
Sesterna
Za čekárnou se nachází větší sesterna, kterou lze rozdělit pomocí posuvných panelů na dva prostory. Jeden z nich slouží k vyprovádění pacientů z ordinace, aby sestra v druhém prostoru s novým pacientem nebyla rušena.
Dispoziční řešení bylo přizpůsobeno provozu dětské ordinace tak, aby se co nejvíce usnadnilo a zefektivnilo její využití. Díky tomu mohou doktorka a sestřička provádět různé ordinační úkony současně a bez provozních komplikací. Čekárna byla navržena s důrazem na hygienické zázemí.
Ordinace
Na konci celé dispozice je navržena menší ordinace pro paní doktorku s minimálním zázemím pro zaměstnance, podle přání klienta.
V čekárně jsou umístěny Montessori prvky, jako je hravá stěna s barevnými kostkami, otvory v opěradle lavic na knihy a propagační materiály orientované čelem k návštěvníkům a senzomotorická podložka. Interiér je laden do světlých tónů a pastelových barev. Nábytek je vyroben z dřevěných překližkových desek světlé barvy, které umožňují povýšit vestavěný nábytek o praktické a hravé detaily. Samotné dřevo vytváří příjemný a útulný charakter ordinace, doplněný o jemně pastelově růžovou podlahu, a detaily ve formě zelené a modré barvy. Tato kombinace vytváří přátelské prostředí pro klienty i zaměstnance.
Aktuální stav