PRŮBĚH
SPOLUPRÁCE
Příprava projektu
Úvodní telefonát, schůzka, zaměření, zpracování a analýza podkladů
Navnímání záměru, fungování a stylu klienta za pomoci dotazníků
Dispoziční studie
Půdorys a 3D model rozložení typového nábytku a nábytku na míru
Konzultační kolečko
Architektonická studie
Portfólio s půdorysem, super-reálnými vizualizacemi, materiálovým řešením, seznamem typových výrobků
Konzultační kolečko
Příprava pro realizaci
Technické výkresy pro stavební, instalatérské, truhlářské a jiné potřebná remesla
Výběr finálních materiálů vzorkováním, komunikace s dodavateli
Řízení realizace
Poptávky a odborná komunikace s dodavateli, vzorkování materiálů a finální výběr konkrétních typových prvků
Kontrola provádění stavby a autorský dozor
Finální výsledek
Dotažení všech detailů a nafocení interiéru